Meteen naar de inhoud
Home » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website www.isotech-multiservice.be wordt tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.

Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De auteurs besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van de informatie. De auteurs van de websites kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de websites.

De auteurs van de websites kunnen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van boeken en andere gepubliceerde informatie waarnaar op de websites wordt verwezen.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de websites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de auteurs.